Tham nhũng từ trên xuống dưới đều là đảng viên. Cần phải góp ý sửa đổi điều lệ Đảng thế nào để kiểm soát quyền lực. Khi có quá nhiều các cán bộ cao cấp của đảng, nhiều tướng lĩnh công an, quân đội trong đó có cả uỷ viên, nguyên ủy viên bộ chính trị, uỷ viên, nguyên ủy viên Trung ương đảng, nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, cả 5 anh hùng vướng vào vòng lao lý….


»Cùng chủ đề