Tập đoàn Thăng Long với các chuỗi nhà hàng tại cộng hòa LB Đức, thành công và đi lên từ tuyết trắng, đây là tập đoàn với hàng trăm nhà hàng bán đồ ăn nhanh tại Đức, do ông Võ Văn Long làm chủ tịch. Chúng tôi xin giới thiệu để bà con Người Việt tại Ukraina đang mở nhà hàng có thể nghiên cứu học tập.

Theo VTV1

»Cùng chủ đề