Là người con đất Việt, dù đi đâu ở đâu họ luôn nhớ về quê hương đất nước, những ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhất là ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Ông Vũ Đức Trường Tổng biên tập báo NVUkraina cũng là một kiều bào sống tại Ukraina 32 năm, ông có những tạn mạn và chia sẻ nhân ngày lễ này. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc:


»Cùng chủ đề