Chùng tôi tiếp tục chuyển ngữ. Thông tin về vụ cảnh sát thuê từ Kiev về đòi kiểm tra các kho hàng tại chợ cây số 7 Odessa, trên truyền hình địa phương:

[Video] Chuyển ngữ từ kênh truyền hình địa phương về vụ công an Kiev về cướp hàng tại chợ cây số 7 Odessa

Theo kênh truyền hình số 7

»Cùng chủ đề