Sau khi thất bại trong bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội, cựu tổng thống Ukraina đã bị truy tố hình sự liên quan đến 11 vụ án, trong tuần qua, ông và gia đình đã rời khỏi Ukraina

»Cùng chủ đề