Nhân việc qui hoạch của chợ Pờ Ri Vốt Odessa quán phở Trương của anh chị An Phương nằm trong qui hoạch, nên hôm nay anh chị An Phương khai trương tại một địa điểm mới. Báo NVUkraina xin đưa tin và giới thiệu cùng bạn đọc:

https://youtu.be/Vk7y6wth7l0
»Cùng chủ đề