Nhân sự kiện kỷ niệm 10 năm, ngày khánh thành Làng Sen, báo NV Ukraina có cuộc phỏng vấn nhánh ông Vũ Đức Trường, một trong những người sáng lập lên Làng Sen, mời quí vị cùng theo dõi:

https://youtu.be/b0UEjhHVuAo
»Cùng chủ đề