Trong những năm qua phong trào dạy và học tiếng Việt là sự quan tâm to lơn, không chỉ các tổ chức hội đoàn, mà cả các thế hệ phụ huynh, tuy nhiên việc đó còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và tinh thần sáng tạo của các thấy cô giáo: Báo người Việt Ukrsina xin giới thiệu cuộc phỏng vấn nhanh cô giáo dạy quốc ca cho lớp tiếng Việt ở Làng Thời Đại kharcov Ukraina.

»Cùng chủ đề