Nhân sự kiên hai hội ĐH thanh Hóa tại Kiev và Hội ĐH Thanh Hóa tại Kharcov – Ukraina tổ chức thành công buổi giao lưu hè tại Kiev, Báo Người Việt Ukraina có phỏng vấn trực tuyến chủ tịch hội ĐH Thanh Hóa, đồng trưởng ban tổ chức đã tổ chức thành công buổi giao lưu, tạo tiếng vang không chỉ trong hai hội đồng hương Thanh Hóa, mà con tạo tiếng vang trong bà con cộng đồng người Việt toàn Ukraina:

Tổng bien tập báo NV Ukraina phỏng vấn ông Vũ Đức Nga, chủ tịch Hội ĐH Thanh Hóa Kiev
»Cùng chủ đề