Trước tình hình dịch bệnh Covid tại Ukraina đang lan truyền mạnh, Covid đã bắt đầu tấn công người Việt, để giúp quí vị và các bạn có thêm thông tin về căn bệnh này, Chúng tôi có phỏng vấn trực tuyến cô Nguỹen Thị tính, một người Việt đang định cư tại Thủy Điển, mời quí vị và các bạn cùng theo dõi:

»Cùng chủ đề