Trước diện biến phức tạp của đại dịch cúm trên toàn thế giới, sau những quyết định của chính phủ Ukraina đang có nhưng biện pháp mạnh mẽ làm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Phóng viên Mạnh Hùng đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Vũ Đức Trường về vấn đề nêu trên:

https://www.youtube.com/watch?v=YQgecdUaugw&t=3s

Phóng viên Mạnh Hùng thực hiện

»Cùng chủ đề