Báo Người Việt Ukraina xin giới thiêụ bài Phỏng vấn ông Vũ Đức Trường về vấn đề tệ nạn trong cộng đồng người Việt tại Odessa, cùng những giải pháp..

Phóng viên Họa Mi

[Video] Phỏng vấn giám đốc công an tỉnh Odessa, thiếu tướng Dmitry Golovin

»Cùng chủ đề