Cộng đồng người Việt tại Ukraina là một cộng đồng mạnh, có rất nhiều doanh nhân đã về đầu tư hiệu quả trong nước, tuy nhiên mấy năm qua do Ukraina bị khủng hoảng, nhiều bà con đang gặp khó khăn trong kinh doanh và cuộc sống, họ đang trăn trở không biết về hay ở? Báo NVUkraina có phỏng vấn nhanh anh Mầu Hoàng Thế, người đã từng ở Ukraina về nước hẳn:

»Cùng chủ đề