Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraina, nguyên giám đốc học viện Ngoại giao Vũ Dương Huân, Ông vừa là nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, đồng thời ông là một Đại sứ rất quan tâm đến cộng đồng Người Việt tại Ukraina. Tổng biên tập báo Người Việt Ukraina đã có cuộc trao đổi, phỏng vấn, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Ban Biên tập

»Cùng chủ đề