Đước tin nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Đoàn Đức từ trần. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu cuộc phỏng vấn của báo với nguyên Đại sứ Đoàn Đức tại nhà riêng của ông năm 2018


»Cùng chủ đề