Sau khi báo Người Việt Ukraina đăng tin tuyển dụng của nhà hàng “Góc Việt” của ông Nguyễn Bửu An tại Odessa, rất nhiều độc giả trẻ muốn tìm hiểu và xin làm việc tại đây. Báo Người Việt Ukraina đã tác nghiệp và phỏng vần Giám đốc nhà hàng và các đầu bếp tại đây:


»Cùng chủ đề