[Video] Phỏng vấn giám đốc công an tỉnh Odessa, thiếu tướng Dmitry Golovin

Báo Người Việt Ukraina, phỏng vấn giám đốc công an tỉnh Odessa, thiếu tướng Dmitry Golovin về tình hệ tệ nạn cộng đồng … Đọc tiếp [Video] Phỏng vấn giám đốc công an tỉnh Odessa, thiếu tướng Dmitry Golovin