Đây là lần thứ hai, Hội đồng tu tại Kharcov đã tổ chức giao lưu giã ngoại, nhăm tăng cường tình đoàn kết trong hội, hướng tới một tinh thần đạo phật như giáo hội, phật giáo đã dạy, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, hương cho thế thứ hai, thứ ba hướng về cội nguồn tổ tiên dân tộc:

Phóng Viên Vũ Quyên

»Cùng chủ đề