Trước tình hình dịch bệnh toàn Ukraina, các lệnh tránh tụ tập đông người của tổng thống hình như đã thấm vào tư tưởng người dân, nhưng dâu hiệu chợ cây số 7 khong có người, trung tâm thành phố và cảng biển vắng tanh là những nội dung sẽ có trong phóng sự:


»Cùng chủ đề