Mấy năm gần đây kinh tế chợ vô cùng khó khăn. Nhưng “cái khó sẽ ló cái khôn”. Đó là tính cách của mỗi con người Việt Nam chúng ta, rất cần cù chịu khó, không bao giờ chịu lùi bước và khuất phục trong mọi hoàn cảnh. Nên các dịch vụ ăn uống và làm đẹp đã bắt đầu hình thành và nhiều người đang dần chuyển đổi theo khả năng và điều kiện của mình. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Báo Người Việt Ukraina

[Video] Chương trình khởi nghiệp trên báo Người Việt Ukraina với chủ đề” Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”

 

»Cùng chủ đề