Nhằm đoàn kết trong cộng đồng, hướng các phật tử hướng về với đạo phật và giáo hội, phật giáo Việt Nam, cùng nhau xây dựng cộng đồng, hướng về tổ quốc thân yêu. Báo NV Ukraina xin giới thiệu phóng sự do phóng viên Vũ Quyên từ Kharcov gửi tới bạn đọc:

Video: Phóng viên Vũ Quyên
»Cùng chủ đề