Hoàn chung không khí ngày phụ nữ mùng 8-3, chị em phụ nữ khu vực kharcov long trọng tổ chức ngày lễ để tôn vinh mình, có hơn 100 chị em và các phu quân đến dự. Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự

»Cùng chủ đề