Ngày phụ nữ mùng 8-3 năm nay tại Odessa có những lý do khác nhau, nên hội phụ nữ ở đây không đứng ra tổ chức chào đón ngày phụ nữ tập thể, mà từng cụm dân cư, bà con tự tổ chức cho phù hợp với từng khu vực. Tại Làng Sen ngoài chi hội phụ nữ và ban quản trị Làng sen đã tổ chức vào ngày mùng 6-3 với hơn 60 gia đình, hôm nay cũng tại nhà hàng Hương Sen, hơn 60 chục anh chị em họ đã tự nguyện đóng góp và tổ chức tôn vinh những người phụ nữ của của họ. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự Video này:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề