Nhân dịp kỷ niệm sau hơn 30 nặm hợp tác lao động giữa Việt Nam và Liên Xô, hơn 200 bà con đang sinh sống tsij Kharcov đã từng ở Kypck và OpeL  long trọng tổ chức giao lưu gặp mặt. Báo NV Ukraina giới thiệu phóng sự của Vũ Quên tác nghiệp:

»Cùng chủ đề