Nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yếu nước, hướng kiều bào về với tổ quốc thân yêu. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu (Video) Phóng sự về kỷ niệm 40 năm chiến thắng trên biên giới phía bắc 17-2-1979,17-2-2019.

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

Ông Vũ Đức Trường: Đánh trận năm 1979 tôi được phong quân hàm hạ sỹ trước niên hạn

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019