Nhân buổi gặp mặt của anh chị em công nhân đã từng công tác tại dơn vị Búa Liềm Kharcov-Ukraina, và lễ kỷ niệm 74 năm ngày quốc khánh mùng 2-9 tại đây. Báo NV Ukraina xin giới thiệu phóng sự tới bạn đọc:

»Cùng chủ đề