Vừa qua tại Khảcov/Ukraina đã diễn ra buổi giao lưu kỷ niệm hơn 30 năm của những người đã từng học tập và lao động tại Ukraina, bây giờ họ đang sinh sống tại Làng Thời Đại Kharcov. Báo NV Ukraina trân trọng giới thiệu phóng sự:


»Cùng chủ đề