Báo Người Việt Ukraina tổng hợp những hình ảnh đầu tiên bằng  Phóng sự Video truyền hình về ngày văn hóa Việt Năm 2018 tại tp Lviv – Ukraina.

Ban biên tập tổng hợp

»Cùng chủ đề