Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự truyền hình về lễ khai mạc ngày văn hóa Việt Nam tại Lviv-Ukraina:

Ban biên tập chuyển tải Video từ báo chí địa phương Ukraina

»Cùng chủ đề