Một vụ trộm giữa ban ngày, gây hoang mang lo sợ cho bà con sống trong làng, nhưng khoing hề có biện ohaps gì để tìm ra thủ ohamj, báo Người Việt Ukraina có tìm hiểu và chuyển thành ôhngs sự gửi toeis quí vị và bạn đọc:


»Cùng chủ đề