Báo NVUkraina xin chuyển tới quí vị và các bạn về những phán tích tại sao dịch Covid ở Ý tử vong lại cao hơn Trung Quốc, và tình hình bà con làng Sen tự cách ly:


»Cùng chủ đề