Cách đây 4 năm ngày 23-5-2016, tại Làng sen đã diễn ra một vụ khám xét kiểu ăn cướp của cơ quan công quyền, họ đánh người, phá cửa, phá két và cướp di nhiều tài sản và tiền bác của bà con nới đây. Báo NV Ukraina xin làm video chuyển tới quí vị và các bạn:


»Cùng chủ đề