Ngày này đúng 32 năm về trước, (ngày 18-6-1988, 18-6-2020) nhẽ ra hôm nay không có đại dịch Covid thì những anh chị em công nhân thuộc nhà mày giày da Odessa sẽ có một buổi kỷ niệm gặp mặt, kể cả hội những người đã từng sống ở Odessa hay ban liên lạc nhà mày Giày Da Odessa từ những ngày đầu họ có 300 anh chị em sang làm việc tại hai nhà mày Giày và Da Odesa, đến nay đã có khoảng 2/3% anh chị em đã về nước, còn lại khoảng 1/3 $ đang ở lại định cư tại Odessa. Để giới thiệu lại những hình ảnh, báo NV Ukraina xin giới thiệu Video do ông Vũ Đức Trường chủ tịch hội những người đã từng ở Odessa giới thiệu tới quí vị và các bạn:

https://www.youtube.com/watch?v=1_4lG9bYf6Q&t=1s
»Cùng chủ đề