Đã thành thông lệ hàng năm, năm nay tuy dịch bệnh xong ở Ukraina vãn an toàn, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đúng ngày mùng 8-3 Hội ĐHHNN phối hợp cùng khu vực Kva long trọng tổ chức ngày mùng 8-3 cho chị em. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc

https://youtu.be/NRzBTqpYBEY
»Cùng chủ đề