Mấy tuần nay, ở trong nước. Báo chí và cộng đồng mạng đang dậy sóng vì cái gọi là ” Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”  đang hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam, gây ra bao nhiêu hệ lụy và vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Không để hoạt động của Hội  thánh Đức Chúa Trời mẹ xâm nhập và ảnh hưởng đến cuộc sống và tự do tín ngưỡng của kiều bào. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự về việc này:

Ban biên tập

»Cùng chủ đề