Nhân kỷ niêm 32 năm ngày anh chị em sang lao động hợp tác tại nhà máy Giày Da Odesa được tổ chức tại thành phố Việt Trì-Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự này


»Cùng chủ đề