Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật bác, Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu bộ phim Hồ Chí Minh, chân dung một con người:

https://www.youtube.com/watch?v=e51E8mbMyyc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FXaJpIl28VDFVUDQePipN8y4G2BqomCsmopYDuLj_pJ2rA33SgkHAWEM