Chào mừng xuân canh Tý, mừng Đảng quang vinh, Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng và chúc tết đến đồng bào và chiến sỹ cả nước:

»Cùng chủ đề