Tổng thống Ukraina Zelensky có bài phát biểu kêu gọi đầu tư đến các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào cũng như doanh nghỉệp Ukraina đang kinh doanh sinh sống ở nước ngoài. báo NV Ukraina dịch nội dung chuyển đến bạn đọc:

»Cùng chủ đề