Nhân ngày báo chí cách mạng, tại CHG liên bang đức, đại sứ quán và các doanh nghiêpj ở đây họ đã tỏ chức một buổi giao lưu gặp mặt các báo chí cộng đồng trong toàn liên bang Đức tại trung tâm thương mại Đồng Xuân, chúng tôi xin trích giới thiệu bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm thương mại chợ Đồng Xuân do nhà báo Nguyễn Huy Thắng từ Berlin gửi vè ban biên tập:

https://www.youtube.com/watch?v=E1j9F7fjLaU
Video từ Nhà báo: Nguyễn Huy Thắng
»Cùng chủ đề