Phản biện về việc cựu đại uý Lê Chí Thành thông báo đã được bộ công an mời quay lại làm việc tại nghành công an, ( Tức là xoá án kỷ luật tước quân tịch, đuổi về địa phương), khôi phục lại danh hiệu công an nhân dân???
Xem thêm https://youtu.be/6OdCLpNp9E0

https://youtu.be/6OdCLpNp9E0
»Cùng chủ đề