Chia sẻ quan điểm cá nhân của ông Vũ Đức Trường về cách “Buông bỏ” mà một bộ phận trên mạng xh đang lan truyền. Họ kêu gọi những ai từ 40, 50, 60, 70 tuổi trở lên hãy buông bỏ để sống cuộc sống hưởng thụ vì cuộc sống này ngắn lắm. Tôi thì cho rằng tuyên truyền như vậy là đi ngược lại với nhịp sống của xh loài người, nếu nâng quan điểm thì có thể gọi là phản động cần phải lên án, buông bỏ là bỏ những hận thù, không cần quá phải bon chen chứ không phải buông bỏ hoàn toàn như họ đang nghĩ, buông bỏ kiểu ấy con cái cũng coi thường, bạn bè sẽ xa lánh. Báo NV Ukraina xin trân trọng giới thiệu?

https://www.youtube.com/watch?v=3aLzpcwOsuc&t=4s
»Cùng chủ đề