Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu buổi làm việc của ông Vũ Đức Trường và ông Nikolai Nguyen làm việc với lãnh đạo ủy ban chống tham nhũng của tỉnh Odesa, ông Tabunshik RusLan:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề