Là một kiều bào, luôn hướng về với tổ quốc, khi đươcj nghiên cứu đọc dự thảo nghị quyết của Trung ương khóa 12, sẽ trình đại hội 13 của đảng, ông Vũ Đức Trường đã có những ý kiến đóng góp. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Vũ Dức Trường từ Odesa-Ukraina.

https://www.youtube.com/watch?v=EdEnEkmkmJ4&t=3s
»Cùng chủ đề