Sau khi nghiên cứu về dự tháo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, hội nghị Trung ương 12 vừa qua, tôi hoàn toàn nhất trí cao với dự thảo và công tác chuẩn bị đã triển khai trong hội nghị 12. Tuy nhiên để thực hiện chủ trương xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thì cần thay đổi chủ trương chống tham nhũng, thành “Diệt” tham nhũng. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của tổng biên tập báo NV Ukraina Vũ Đức Trường với Đảng:

https://www.youtube.com/watch?v=tnFGdMkHsps&t=5s
»Cùng chủ đề