Những tháng gần đây, Nikolai Nguyen như một hiện tượng của thế thứ hai  trong công tác xây dựng cộng đồng tại Odessa, để hiểu thêm về Nikolai Nguyen, phóng viên báo Người Việt Ukraina đã có cuộc phỏng vấn nhanh, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề