Nikolai Nguyen, Một trợ lý của trưởng ủy ban chống tham nhũng của tỉnh, một người Ukraina gốc Việt tại Odessa, kêu gọi mọi công dân Ukraina hãy đi bầu cử để chọn ra một tổng thống xứng đáng cho Ukraina:

Phóng viên báo NV Ukraina dịch

»Cùng chủ đề