Tình hình dịch bệnh ở Ukraina đang tăng chóng mặt, bình quân mỗi ngày có từ 10 đến 12 nghìn người lây nhiễm, Người Việt tại Kharcov đã có 2 người tử vong. Ngày hôm qua chợ cây số 7 đã có chỉ thị đóng cửa kiểm dịch hai ngày thứ 7 và chủ nhật, nhưng một số tiểu thương đã chống đối họ sẽ đối diện 3 năm tù giam. Tin từ phóng viên Lê Hà:

https://youtu.be/UUJZSGdmVPM
»Cùng chủ đề