Báo Người Việt Ukraina xin tổng hợp những hình ảnh của ngày này 44 năm về trước. Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất non sông đất nước, ngày 30-4-1975:

Báo Người Việt Ukraina tổng hợp

»Cùng chủ đề