Chương trình góc nhìn của truyền hình TTXVN, bàn về giổ tổ Việt Nam trên toàn cầu, trong đó những hình ảnh chuẩn bị cho ngày giổ tổ Hùng Vương tại Odessa được nhắc đến, chúng tôi xin trích từ truyền hình thống tấn, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Tin từ truyền hình TTXVN

»Cùng chủ đề